สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมอบรมผู้นำนักศึกษาสำหรับคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ เพื่อเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ ตลอดจนรับทราบกฎเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทสถาบันฯ เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2562 ณ Go Genius Learning Center สถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น จ.นครรราชสีมา ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c7dubKjMiu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3Zqr5U7XBC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sBNgs12a6u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal o2Pm6bSY7o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XKtbfEVzrd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N87DQr04qi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal s65EnNQhbr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HkLkXhXOju สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UqWkwtdqIG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3YHvaNoaip สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZJTBiA9KV2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8K6j2TRVyN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tI0znnmdEy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vqLLo5Nka9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uJvCmBRoWJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 40U5IZaGZZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HqFVG3DBjp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fOVvrnZJK3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0OEATov94s สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cXEbHECPUO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BYHFhuVnGl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MgE0HBNkiX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vKybw6CQWt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nnF1XypsIu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 234aYsTGml สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vqEkXQRGLY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZUGMyqjPQ1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal udNfys0lon สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DKkbKDEb6H สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3rBzHyslSy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6sA8elaetj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HpCZmMeSnW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TKiPovvkTM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sfVEcGWngU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal i5Zf9VGGgr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3l3bwwDVji สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2YSPfkQiuX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6rz5KUgGXW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BCUtsaNjsi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0FlcBNvJ7N สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal V5ErHkTias สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 64cWri7jhf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JVqmS4i4TK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal itS4NPlLEE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6CZK0q8gcO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UCDnrofLFr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hfroThQUlg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cTOQdLH5st สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal O9gSkekdVH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal za7VnIITsP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2V3O66k6zt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EUr8gIIN8t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kvvBGsBQyh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KfuoHbIAtT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5frb6T0v0I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 82O4mlyAMh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal slabmJZipL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4D1ML2079C สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jKZilaW2Fr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5XOZuPzi5e สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal h8hWafvAIe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ysLkFKNVnQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9gfDruhn3J สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal If6wfAmPSs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gymMBrQ7wg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jzMDKwgpIn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AyRGlCCQTk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Sb7WzjUelM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fnvfWSDj6i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LWg9AH4bHc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wygYwWzde5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal w3LcZsgD3z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wfaCMpc9e5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cWAs6b9bmR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BGRYtspkAV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wWtPLRkhce สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TA7asspNFk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal z89WL810Tq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal osoErUA07P สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal D7Ma2vZs9b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gOw344w4pU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EC0bdN2oLD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YQdgnIUgL9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gQhaWZa6G9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5cccwe6oaE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AGrLieavnp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VO4ncXF2R1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gERfT0azGr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AjdqXNDGab สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Bi4iNf6bqp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี