สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน

รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานร่วมหารือการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และโรงเรียนพระดาบส ในหลักสูตร “เรียนคู่งาน – งานคู่เรียน” ระดับ ปวส. และปริญญาตรี วันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว 12/09/60gal 89WjS06nMe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WtUGIkrzHO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gkJeqKRmmJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal d7bLC42soS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OAgF8tlh2o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K8Y51DWCRl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZGWfl5JHmL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wKlSEQAepn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HmpECLJls5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QjkDsYQrzm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bTQycF8z34 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7yNMmbZldz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lEtRjvK9wZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jpaJ3MuM8X สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RfwF1TQ0e4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5HFOncY2AB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี