สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายอัครพร บุนนาค ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ จิตรลดาเรียนคู่งาน-งานคู่เรียน กับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 20 กันยายน 2560 ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับแนวทางการหารือความร่วมมือทางวิชาการทางวิทยาลัยฯ ได้กำหนดแนวทาง ดังนี้ คือ การรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท การส่งบุคลากรของบริษัทฯ เข้ามาเพิ่มพูนความรู้ที่วิทยาลัย และยังปฏิบัติงานที่บริษัท และการคัดเลือกนักศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติงานกับบริษัท

ปภาภรณ์/ข่าว
21/09/60สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal h9mAoSKgwR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GTRj63JHgE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal S5tymFkGzN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oRLdRipfo5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uyqESgbSqo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Eypf2pHOPp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zzjfv9RD78 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal r0Q8Wa6EAO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pVQFLW6MdW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6HFWQC7XhI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QgakPwZ9dz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pSFhbMkUtB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fMPF1S5JGU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YjYpYRG9J6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MGDCmpztcM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ILBtZsLpHa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lTPZwbo6FB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XvIk67dQnJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี