สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธาน ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ จิตรลดาเรียนคู่งาน-งานคู่เรียน กับ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไปกรรมการบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา สำหรับแนวทางการหารือความร่วมมือทางวิชาการทางวิทยาลัยฯ ได้กำหนดแนวทาง ดังนี้ คือ การรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท การส่งบุคลากรของบริษัทฯ เข้ามาเพิ่มพูนความรู้ที่วิทยาลัย และยังปฏิบัติงานที่บริษัท และการคัดเลือกนักศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติงานกับบริษัท ปภาภรณ์/ข่าว 19/09/60gal ZcGdqzGaeV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yqmpWfSPh8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rHedStKFfC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hDLbfwMLSS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G1E3rBijqA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qfRwStS2gs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lDTCLAwl6Z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LJuOrsfyte สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NMW9PLXkPj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QB3IYq70Z7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EQJk39UKk9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal j9mj6sLFRw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี