สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วางพานพุ่มพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย

รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปภาภรณ์/ข่าว
19/10/60gal QQFRhX4i8N สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JKlasfwdD5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K0VQMJbjkL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OXw0c1honl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mu1ric0bJA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EqsRiRRUta สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mhgEMy4rtT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sU5MNlwAzR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wKkTfKNel9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 56XC79Doy1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WzdSp0BBjW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี