สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช

ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23ตุลาคม 2560 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพระราชวังดุสิต

ปภาภรณ์/ข่าว
24/10/60สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rF9aXoDYlg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fe2kXerpgr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fsaqGpMA1Z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DD4Ib7r20j สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7EvA8e01Bo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qcqgyZNkjV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kzsuJpTmoe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี