สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

รับมอบทุนการศึกษา

รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา รับมอบทุนการศึกษาจากผู้แทนมูลนิธิสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำหรับทุนดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาที่มูลนิธิสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มอบให้กับนักศึกษาวิทยาลัยฯ เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว 24/11/60

ระดับปริญญาตรี