สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 22

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22” เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน การรับนักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม

ปภาภรณ์/ข่าว
30/11/60

ขอขอบคุณภาพบางส่วนจากมหาวิทยาลัยสยามgal X9nqLRikoe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal o4tDoX45Bb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PDMOQfyugw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4GT6cnbG8b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OqGGIYToMR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZGnMEpjudE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VJDd4DsRhD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DPR7gckXFt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fa2vt4tK0Q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UrPGfGWOad สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pmejtrGE7P สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CdurlcHs9G สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NQGYK1qCOL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bDrSJXNQE6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z0enr0eJkD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal u746GCYU6F สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal klQMeAK2qo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Clfi1YhVm4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AFygJSLNkO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XPK2WrEVlK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PiqIhXrSsN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jNG4ku3r35 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AWilZeMEa8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YZKze0bnqJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tCaUlsRMlj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SkP7Ig7WZs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uYgaCjWDEG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wXYctKD0XH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี