สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะนำการศึกษาต่อ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ออกบูธแนะนำการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน การรับนักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ให้กับนักเรียน และอาจารย์ โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี
ปภาภรณ์/ข่าว
6/11/60gal y8Y0CedRtw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YX9OQvHfEb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0np9cgETvj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Rkldvnu2eW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yrrpMktoSs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 53r344ihWM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Oq7GgF3uJt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal blKi11Y5vH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tNsugdefjC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ukRQynd3pr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี