สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจ ในการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โดยระยะเวลาในการปฏิบัติสหกิจศึกษาอยู่ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 18 พฤษภาคม 2561 ปภาภรณ์/ข่าว 11/01/60gal P4BZLQlTQP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LVG7nsIc8i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VVmeQ2217z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal a8MidDI4fm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WtoFilgWcm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Upnvp8lK1c สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8YDcNGtfrO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XP80RVzuPi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3bQ4nKDozr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TW73BJRtBP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4Br8vA7aKo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dpeUwBmfNv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal u4lrMBPFzi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iNs8SPTvet สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AE31NyCUJn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lPIOXBEQ6T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal f5iNlrTKAU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal u2IRy8ZUT1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7u75RqRBEi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gFevcRduSz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Wzy5sSDEqU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dOWHfnTYte สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ywPQkbidWS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2K3O2hrLlG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A6XniLKdrB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี