สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวอาชีพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ และเสนองานในตลาดแรงงาน ให้กับนักศึกษาชั้น ปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาได้รับทราบข้อมูลการทำงานความต้องการของตลาดแรงงาน ตำแหน่งงานว่าง และโอกาสการเข้าทำงานในสถานประกอบการ ณ ห้อง 4304 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว 23/01/61gal M7QLdNKIeB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vhZaL0ruRw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 46mrNzWh6A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 66mXVKTI1p สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MMrm8Nj8hn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GswQHTZzPi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TdEu1hIQ4A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal w69np0F6Gi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PMRiRiGFCN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tBqjmE76nl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Its4roOk6Q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wmAOCePMRo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JNigD0aCzZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 21KV5hdbvA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี