สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และ สถาบันเทคโนโลยี 2 กลุ่ม 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RdD0gVOvR5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fpnrgBG6Q9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5jLDCTcJ2d สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 83aOcNLeUo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PUft3ZjBEo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pNrlwJGdOd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N7VrWp8Ldr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hDk2hWWuGY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TvJQWX8b3M สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JeMOzawX5O สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8P83iNfVhQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UHQmoozej7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zN5koInVhU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cWcQdeQetj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tkRf8rqFov สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3fEklKbtGA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c38UbpTfto สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9em52epeFY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ongzCN6jCC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pOaJ1O1qbL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BTvMzbB2ZJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XiVJhlH5wT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A1DPuHPNjt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aCg66R7WpE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GXzbK9nlbm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal a1L2gTuHzS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DIEh2Z1etI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal m0jI5mXvAD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G5jcEhpmJ5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1WJzfn8qFu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OBMZqYNbcI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nAF8CW17DB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HHVqhaOpBu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal weo72SENun สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ugI8gZ34vV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XvVNSkbryu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal o7bFGOtN85 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี