สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม นักศึกษาไทย-มาเลเซีย

มื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคมพ.ศ. 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ของวิทยาลัยและของโรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ) ได้ให้การต้อนรับนักเรียนนักศึกษาจาก Universiti Teknikal Malaysia Melaka และ Politeknik Port Dickson ประเทศมาเลเซีย ที่เดินทางมาฝึกงานร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ) ณ บริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล ซึ่งเป็นเครือข่ายสถานประกอบการของวิทยาลัย ตามโครงการ The International Thai-Malaysia Exposure Program โดยได้แนะนำวิทยาลัย และ เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทย-มาเลเซีย ได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และได้ศึกษาวัฒนธรรมไทยตลอดจนรับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว ที่พระลานพระราชวังดุสิต

ฝ่ายวิรัชกิข/ข่าวgal JBmYntbU64 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R9yaWke6qb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GZpHkGS9cg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pjDc9hbde3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SNy6PYhYSD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZRRcKCaSdo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DqCEKlOwLP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lr9mwTKGU5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XintdCljjS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KwznbjI0Qu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal O0JeaiMnid สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nvssYLuGB8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UDZKsKGFql สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uQqvhyAnmY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QyDfgXV978 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cuNPDZ3XSJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal P4oaZUo0iG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RCtf5GRr0b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sLptuqltaU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal X7RvdHuuFm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dUkVve1oiI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kAcSLY7BdW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี