สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ออกบูธแนะนำการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน การรับนักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ให้กับนักเรียน และอาจารย์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ในงานกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ลานกีฬา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ปภาภรณ์/ข่าว
6/03/61

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี