สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะผู้บริหาร SCG และหน่วยงานเครือข่าย

รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมต้อนรับคุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี และคณะผู้บริหารบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) มูลนิธิเอสซีจี และองค์กรในเครือข่ายสานพลังประชารัฐ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)gal 7VEWE3ST9o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cFD9jtpFhz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R5WDQgmO9V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nqqhbrP0kh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 64TL0yOTrY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tNOJoWe5wB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yovnPuR8sQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zRGzT4opkl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qu8nE10XdK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal X02FeJZFD6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uhfZuF2BsB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NhHdHkrT6f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal siV6rezRUR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YDdfbaZo8l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4u5WZ5ZF4q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AgW9TDibJ0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ev2NXczQck สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1TzsaLT0Le สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yHqpDdcLOy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal toWZVcNzhg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal V5oQbQ5LHZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4IdKh6OFv9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NQgB7uHzn2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8Qvcp27NzU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YnzDH8h5HC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal v0Z1oOvfXY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dDEjzEoyks สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OBPrYtjYZY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZNRVNM8Amq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iWgyWKdYlF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hKRvZ2FZrO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี