สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับนักเรียนทุนส่วนภูมิภาค

รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ พ้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมต้อนรับนักเรียนในโครงการทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาในส่วนภูมิภาค 6 จังหวัด สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง นครสวรรค์ อุทัยธานี โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าวgal pd2F6RHGlT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zV1E7AI16q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3hA5XGWEni สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RmgTO1zubh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OgBEPig1iL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tAQAfWeL69 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c6ndDZ7KTG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PAhzQ3RyXX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal e4vhd2VfpO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal szKfLhIU6f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gR7AYML7JE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WbHYQPzyQF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zW29wD1nSn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fZm6zB2Nn9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VwIGLeu8Ww สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zjmRG7DUmy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wO711KiEd1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FOLevNnI1k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z8zG28deXK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ylQyGBb0uz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal y62sKFFaHH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ICIaw7gH3L สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ojBvTziEH1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 18kXpnyO35 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AETEDdp22K สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BpsUo5bWvo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tphmLMeeUy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal U60wBU6UzO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nzrNvR4iRT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 98yrHpuzXs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RXAEjEGS8I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4HMm41zt2W สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TC50snPcSS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tKTlvRt8kY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal di7E5Dw9Vo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ct5cy3TvIg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NQATR2hHf9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wLj6Fb9WSo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UbVh2BoGwL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5svcDgCsIV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8kacgzQN0i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qS3ZjLoOkm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VS1LigDtOa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A82qeRtnCM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yOzAASRelF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fsqWqgMZPD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5wwquWN3KR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Xy0lLDkSnd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aa05WyMXBC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A66aLqPrjX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IySKY7Csve สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี