สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 5 เมษายน 2561 ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมเข้าเฝ้าถวายพระพร ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมถวายบัตรอวยพร ดอกไม้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ พระบรมมหาราชวัง

ปภาภรณ์/ข่าวgal 2pypKNRO1t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sHjHMNlLBQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DNvfn74vQX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี