สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วางพานพุ่มวันจักรี

วันที่ 6 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี ณ สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ)

ปภาภรณ์/ข่าวgal B6zjNl85K1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal trTgOIRnz3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YmdkDQrWVK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IiIGMOioT9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fIos32ivYe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal f4Dq3jrKQP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี