สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบเงินสมทบทุนโครงการ

ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี เป็นตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดารับมอบเงินสมทบทุนโครงการ Innovation Workshop จาก “มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง” จำนวน 250,000 บาท ณ ห้องท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี