สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ค่ายเทคโนโลยีอาสา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ออกค่ายอาสา ณ โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ จ.จันทุบรี ในโครงการเทคโนโลยีอาสา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาในการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยการบริการชุมชนที่ขาดแคลน สำหรับกิจกรรมการออกค่ายนักศึกษาได้ร่วมกันมอบสิ่งของ อาหาร อุปกรณ์การเรียนการสอน และพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา ให้กับโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. – วันที่ 2 มิ.ย. 2561 ปภาภรณ์/ข่าวgal Ktc7bWOXAP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3WMBpoD2Ye สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fKlGrvQicJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q10y3S3Ee1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kz2yVqnvTG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q27SA2iYyc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8pH31k2w2G สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qLcgXQvmJv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal B5vDk4TjjH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qBNayXvyqO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NW81SvBlXm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tXu0a01jH8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NfoBqWyWvZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PVlzb51hPM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eVLzCd5svh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BDaNKlKyjk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IErHa9QGTi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BOdmnPzsi5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal E9POXzaH8t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QhKX9k0sjy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TM2ezgYeOC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 75MQzzwDvV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pqJgJs5JKw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal h8UtoRkUe3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b6nHKHMD05 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1HZvI9vJsd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EXIuMG3Woc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี