สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน พร้อมหารือโครงการ เรียนคู่งาน-งานคู่เรียน ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)

ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9J6ihY9nVs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RiZGyCZvEa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qymCKyLeiL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R4qXmHWw4S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal in8gXJSjR6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hVbbb9uKZ5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oHoOFLwBhA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tfzOtqsqy0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XocBHy4sqA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WzOOSkaAjW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UsfRjIiSTS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tqkGtHG9hr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0gkTpOpHQk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JvS8uvi1UG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HtWG9vi90X สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal T1KOSBWfaa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z2PgCiW2al สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cK90z1lKCE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jRURQ8myeb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cMXABCl7eC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8qVirvjMgV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fzhAsGpSog สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IHSivmIYMg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี