สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วางพวงมาลา รัชกาลที่ 8

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี