สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทุนการศึกษาพระราชทานภาคฤดูร้อน

คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ได้รับทุนการศึกษาภาคฤดูร้อนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน ฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ในโครงการ “The Belt and Road Ambassadors Program 2018” ระหว่างวันที่ 2 – 13 กรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ใน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลง-การเมืองจีนและนโยบายสาธารณะ หลักสูตรรัฐธรรมนูญและกฎหมายการปกครอง และหลักสูตรการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อน ปภาภรณ์gal Ebifqk9Eaa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ppPdp1Pjk1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3XAQAd3fGA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal a9t0w5Owt7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Kaq3pRozwy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3BplZyk2MQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fbho9Z3dwf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WgLoAQW70a สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BshBbckev4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vIG0M4OnrY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XgjFR4YyJT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal isreZzy1Jn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FTLHki21zL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DZuzcGrfmq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RFv4nOBn99 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2Sdu7c4FdN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2yIBLiGFVj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6Brk5yw9dK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SfnzjqGu1g สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NMbamvB2ZD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2QTa5SiSbt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lUzcA5TDCh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal itfgiYN6aY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZLBf1TdP0o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal as6bbHCLGD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PD8eY8Njaz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NpNCDdEtwZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี