สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปฐมนิเทศคณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณบดี และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ปภาภรณ์gal V1Wb4anJUi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JblHqneQUo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AEQ1MtYwCc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vmf3ecEJV7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fYvuybvCQ3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hpveAzpYij สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RIdKRLymoc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7uQ5X5NTEl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iHRNJujQE8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QrX8jjRyUq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lWa33DLRi0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZGEQMBWAvA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gDq7DWK8dK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal h9Keh4y8Dt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QOu2Cw7aOu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AsYsfHWyyB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AITZnC8XjZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal h1I6sHNEeR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yloFI9zHQ3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b8sHm3hL2z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IU6nLTYHtu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี