สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ 13กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ)​ร่วมถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย พร้อมทั้งบัตรถวายพระพรและดอกไม้
ณ ศาลาดุสิดาลัย
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

ปภาภรณ์/ข่าวgal hlIB9ThPWI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี