สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เข้าศึกษาดูงาน และหารือทางวิชาการ ในการส่งนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เข้าฝึกสหกิจและฝึกงานในสถานประกอบการ ณ บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี