สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวgal X7aI4ydQOi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cEseyBvviV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mMygjDWWEq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 79IGHwLu8R สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WXtHBI4PjL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oX1U9hXGpG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2smkFWgkGj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pLPM6uImOp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TDPNoWgw7n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8PsIFGLIOX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal e7TK6t7b7E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal C4idzVEK2O สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GXe8FUOrCD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2Q0zSKOqey สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal megZt18vpm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NpKWnvLg41 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JB9YKOSzgu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6VKrBB6UpH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ATnLCrjPh8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal J2udK6VPVf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LhGdveO1K7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3PsSBynjVb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cmKEemdBG8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal g5sDQ45aUn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7AlFREjNBY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6MG5sdU8zr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี