สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

วางพานพุ่ม พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปภาภรณ์/ข่าวgal SwVGkgNffo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gtDX2QaiZX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RStNyO4l4j สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K3IetyYAK3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ohGzcdf9Mz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี