สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ค่ายผู้นำนักศึกษา

เมื่อวันที่ 11-13 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง มีจิตสำนึกที่ดีต่อการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเรียนรู้การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าบนพื้นฐานของการให้ความเคารพต่อผู้อื่นและสังคม รวมไปถึงได้เรียนรู้กระบวนการทำงานกันเป็นทีม สามารถบ่มเพาะภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี ผ่านการกิจกรรมต่างๆ เช่น dกิจกรรม Team Building กิจกรรมปลุกความคิดสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมฐานสัมพันธ์ สร้างสรรค์กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 และการนำเสนอแผนกิจกรรม ณ Go Genius Learning Center จ.นครราชสีมา ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CF4HIJi3ml สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PfRLAssohY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal neL9mIDAjy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bewab9OhEr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal shmMjCyM2k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QoDDpc4qfo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oCECSpzHsX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal E3pzDRavh6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IT8mEJ3Jdj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lOvELj4aBF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zbVM419o6u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EV8aMtePqT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vz8WZTkdGC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0woQCbIeZH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal o043FAkC3A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8FHwyX3JN0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal koyv7G1M3X สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FnJ09iAqpl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YBqfHV0Feb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Jwz8neKOZi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cvsznPY8Rg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lY66hICToj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dtqRrE47u7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7nlEDQDCuu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zknr5YTyma สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ER6FVmypba สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZkEYdcGQ3r สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 30D74W0E5e สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ie8QBMzFwN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal V99lINcTit สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PiiG12ILY0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KkqC9PmvhQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AcJXZq38AS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal m6dBE0tSXl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NXM1zr12jZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SHHQc4yIe1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HSW6IzirOh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pD13gTtPBW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ERtKIlsIaD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G9kLzzg6LR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DZdLPPypu5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VQmeKfCGio สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Pow8OPCoCM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eupofbpPvP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HlQzU45ERW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Tm5nGIgR4w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GIj49o23Xp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YJIDL1LJYf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SC2icJ7Cq4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9GCf5ruchu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eGmSnpL2hU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0Y8lpW4znn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pDyPu0uz8Y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pV4vB0Raq2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FeNOrJ9S2H สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RN92tajLh3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal V2yDuBJapE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IPBzCjWYYf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Gr7R5eelHd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NWKiBwCFGd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal p6khMumdK4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal seEKAG5ug3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vptvyBz5PL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zLim2kTzY8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UUstKXuewD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lBdqYU8fLd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NQYSyHCQLZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jXnNH689Oj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal euwQjjq1pf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XXzjtROpcn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2WEEwhXsfW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OJfyMSdXSq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pVaJ8vEnWW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal k6ydt8X5yy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Pk5uq7W5SG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DSsJLOneKC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mASzewJNQg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cpVkAHNOwe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UEjdlVerhD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PVDXNJb25T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wdRMImmEjI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jOPlI6DpdU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JzIdvrJvDi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bL6hRCHVOB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rPfuvzWWmH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6KRIJ2KWhc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K2FryepCXd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qmLTPvQkKm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DgcS5mk5l2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N1fOs86CDi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NJllnPW70m สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hh7oPWT8ws สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vkq6MAHhs5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N8DG2TFS9i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3cnBpQJmWi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sLRXHA1Ak1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N5E53m58Qq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MQTO14t3SM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IWhywcCCQu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal atAs9BuSnt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jFQ6NRBNZC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hacDDazkw7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EQSG95qgHQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iBM7XudAUr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Qw2bbF1Oiw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1NKyD4R46g สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2UtVIv0czT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dJaF0gi6Jp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ddlwhvVkyS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2K1GHPpTRu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Vym7sXEmVV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal roCNJ0DG8D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 26U8nLL4Hz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal C4cUBwTXgM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KNmacBlBrQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IhG530IBMK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QvkpBaIvcT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FPBOMAI6Oo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RUIr35FOUF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7QM71v071w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WewNbendOH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Qush6C6s7n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal y3rqKneNif สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZcmHvIhqyQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z6jUTnV2M1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yc8DneaHrk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zMwQk32XFT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jGAsjYGuG8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RFRHWN2U1O สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal g8TTfYQgCW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jp34iTz9ej สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hXaE7nfsYH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal d0ZaIT6vvh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2OXwkw7TBW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 73vSB8Xtc3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Rk6pPe6Q0a สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Y95H748adJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rsUAsBRpW9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SlROoKlru3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MJXunIw9su สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BKj1fLtpMF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JwvVJ4TJ05 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JL3FjsrNKk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EWF52sFKJ7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HH5SmDtWfD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal W0tkCTamg6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wbh5uLXjaa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jwoQECrLyE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KPcczX0WbL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hWYWDE5uD0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal s4qvss90bk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Wuz6PiT2bc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FElrNI9ris สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 88qAHOpGXh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G89cWkqjyf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NvmtXVHmyE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal u355vp4cUK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal D88ZGhXlhX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal u10973wdcm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mZ5RRHZObc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iFefLWP3oD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 46FhwEbFUX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal I5K3CFb0cJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2nIjmzUQyp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EbF1i8YXuU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jZfP9rZYIE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี