สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาขึ้นรับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 ภายในงาน Thailand Social Expo 2018 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยกระทรวงพลังงานจัดโดยกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับอาคารอนุรักษ์พลังงาน สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดของ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mopGe9S03g สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal I8ZrnXh4wW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oeTCAMqDER สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2i5oBzijmR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal udKmfsyXOm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 03l7tMgRrS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tFbhiM3kC3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7Pg0uXMfi8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A9KLMas9qv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YDR2IbImNH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1iodAHZD1C สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OGEKc1KCSL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal B79uHLGA24 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal i2HIqav8dV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TPHOtF6eEV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6C4wiiFbjI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RmEd2Xes6i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal v5TzCcShnc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oHQ2r34cFW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hJmjtTHMzS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A0pfRSGTNh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7GERsr2VBs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VPTbRVaczd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mdlFj0q83s สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal taDn30H7Ta สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lb5CbAzXPR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ld6qq8oEBu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dyzUm3Athe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qVSFGMLkmK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tQEArKohKu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GDKP7sBO2E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Yo9iisyU7y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal M3UDYiKYOI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EVVDmjADn6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6QUrXoedfG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dnWwn0pQ0m สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OJuoDRrelJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LITU1bnz6v สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sPqosMH3q5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal I8ODAL1PZh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IBg11YlD3e สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lhSZFV0n3T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q4j5EKP31z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3dXEBrH2ZV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zcP4BtV3Hh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal u7IeXQHyEK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sKYmmy8McM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 90iZ4Tt0Wb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bETTmk3Ssg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YV44jFDCZZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0PQUn7ZvX2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mEeLT5DAZq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี