สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เนื่องด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินศึกษาดูงาน ณ บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ในการนี้รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตจรลดา โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และนักศึกษา นักเรียน ร่วมรับเสด็จ พร้อมรับฟังการบรรยายการดำเนินงานของบริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยมชมห้องผลิตชิ้นส่วนเลเซอร์ และรับฟังการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาที่เข้าฝึกสหกิจศึกษากับบริษัท ปภาภรณ์/ข่าวgal yGHF1biLOR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HboX8PJhHK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gidq8PsUai สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5vVNSDqPar สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HogXrL8R12 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WIHnHDWw1q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wICUGLJp2q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kAnzJHXNXb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OulRhjSPwM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ruYgkrH0zr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LvqYWzOouZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dHaQC1MkQM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eXf2vbqfU1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NeX290meQG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GRJDUTDg7u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WWNyiB2hPn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FAPPtqG7KV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XSeseOGUmY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gGaSAQEjfG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BcfI7UUR4w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UOAQIkW4Vg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal p0ClNuZdk9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TCf9kn4fe8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี