สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมมือวิทยาลัยชั้นนำแห่งกุ้ยโจวพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาทรงเป็นประธานในพิธีร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และวิทยาลัย ๓ แห่งในมณฑลกุ้ยโจว คือ วิทยาลัยอุตสาหกรรมเครื่องกลกุ้ยโจว วิทยาลัยอุตสาหกรรมเบากุ้ยโจว และวิทยาลัยอาชีวะการก่อสร้างกุ้ยโจว เพื่อเดินหน้าพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวะ และความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีกล่าวว่า ภายหลังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ เยือนเมืองอาชีวศึกษาชิงเจิ้น มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และโปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้แทนไทย จำนวน ๖ คน ไปร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีน-อาเซียน (China ASEAN Education Cooperation Week-CAECW) ครั้งที่ ๑๑ ณ นครกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว และเยือนวิทยาลัยอุตสาหกรรมเครื่องกลกุยโจว และวิทยาลัยอุตสาหกรรมเบากุ้ยโจว เพื่อสำรวจความพร้อมในการร่วมมือกันทางวิชาการ จึงนำมาซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) กับ คณะผู้แทนจีน ซึ่งประกอบด้วยรองอธิบดีกรมการต่างประเทศมณฑลกุ้ยโจว รองอธิบดีกรมการศึกษามณฑลกุ้ยโจว และ ผู้บริหารจากวิทยาลัย ๓ แห่งในมณฑลกุ้ยโจว คือ วิทยาลัยอุตสาหกรรมเครื่องกลกุ้ยโจว วิทยาลัยอุตสาหกรรมเบากุ้ยโจว และวิทยาลัยอาชีวะการก่อสร้างกุ้ยโจว มาเยือนประเทศไทย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและประธานบริหารโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีฯ และมีเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศจีนร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจากวิทยาลัย ๓ แห่งในมณฑลกุ้ยโจว จะมุ่งเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวม รวมไปถึงการทำวิจัยในหัวข้อที่เน้นโจทย์วิจัยจากสถานประกอบการที่เป็นเครือข่าย เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศ ด้วยการจัดการการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนคณะครูและอาจารย์ เพื่อไปบูรณาการความรู้ และกลับมาพัฒนาระบบการศึกษาของตนเอง นำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา กล่าวต่อว่า ขณะนี้พระราชบัญญัติว่าด้วยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 และจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ดังนั้น ข้อตกลงกับวิทยาลัยของจีนทั้ง ๓ แห่งที่ลงนามในครั้งนี้ จึงเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน ๓ แห่งของจีน กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งรวมวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) มาอยู่ ภายใต้สถาบันเดียวกันgal yF0n3EAUmf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nGuvw5laJR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal moTrXcBz9D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aW7zIrjUKZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5AkQ8wDrr2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal URThAMpPlw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lcbaKycuw4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CjMXos4sfe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fjRkPEjKFZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vLfpdcCPML สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pJbHtie73p สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal M0H4vUjuyF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ukJY42DStv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WjgYI9D761 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7GuKiFOrSn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Y0kuHO3Gea สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aKl9mZE4Yl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UolNGWA5MV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3y58ngORrI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KkX8IB01JK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9qwGtyYq71 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kcDtJTuASy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GQTkAvgCy7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HbZXBFZdA8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Znikrw2uqO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sqnnDSj7JU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Vq3fJnD0qI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wQ5wMYU0G9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0iyghhqUpw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eTBmpV9o2g สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jOCHYzgfao สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mZMUaqjn1l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal shyS0hmFu0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CyQOfj7uqa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal paqXJSsRCd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal E92pTEpWoT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lYnllr0Vlm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rqQlLqR23p สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SPVwiEqNfi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0KYq4iGQc3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VOlgFtMjUe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ftpIItFdEa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BGOnDcQHF6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Tk6dq9hoEc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RK0WSndHfF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PMFK2LKByz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WPfqF2BV9H สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hnIoUleZbz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TNKJC03Juu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal a38vkNZ66T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KtybDpcB2u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ECVcuVtQAY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal F6k533YvVA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 37TVKUwKz9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jQCBa48cyz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Pk5zi9BW24 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yOvfT09cuI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ls6wCQ5PkC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Od4ObGtaT4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qInJT7ey7H สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 88ZCDvHZGr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0Tsf3Xubu4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wF7o0X3kHI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal I5l3eH3TM1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hFVg5ZyMPL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IdtPNbg651 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zMRC1B0FCq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gTqjkfMTmD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BZqaQ1XDhX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal alEJCV12Qr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kB3qPtz6Re สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal v58QAPEEvS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qihM5XJF3v สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1hoYp6Aq8j สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Xfepb7DyRU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี