สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมเจราจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ คุณธวัช ทองอิน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสรรหาส่วนกลาง คุณจารุวรรณ งามพิสุทธิ์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณกฤตย บุญไทย หัวหน้าแผนกการศึกษา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ในประเด็นโครงการจิตรลดา “เรียนคู่งาน-งานคู่เรียน” และร่วมสัมภาษณ์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจอาหาร จำนวน 6 คน เพื่อพิจารณาเข้าทำงานต่อไป ในจำนวนนี้มีนักศึกษาสัญญาติกัมพูชา 3 ณ ห้องรับรองท่านผู้หญิงอังกาบ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวgal Odc1QS1oJ3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A8KPC5dSK2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R6zA8vfN8n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FB8ebgKr4T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี