สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

มอบทุนอุปการะการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบทุนอุปการะการศึกษาจากมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง มีนักศึกษาที่ได้รับทุนอุปการะการศึกษาดังกล่าว จำนวน 8 ราย ได้แก่ คณะบุริหารธุรกิจ นางสาวจิรพัชร บูโกรก นางสาวปัทมวรรณ ภูเหม็น นางสาวพีรยา คำสุข และนายศุภาวรรณ์ บนดิน และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายชัพวิชญ์ แซ่จันทร์ นางสาวพรรณยุภา ทองยา
นายนพดล บูหมะ และนายอิสสะมาแอ หิเล ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าวgal Dcwztv3M8e สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eIJkHQhukG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal s43hVBNDpO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iP9Xq4yTkQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lNoEmWGm7V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ul3bOWRbwE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CAZYoffgBb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal k1GsSFmAMe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fvTuewLUlE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GUaK6ZGXad สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9iudFNEYMq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VqEPVSlHNH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5BVgZujDa9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal W4FAUBtgig สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fHnuU45FY6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UqDqZ6W3T5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qMmNghSlWQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XD4miqjZMq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี