สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กีฬาประเพณี

สโมสรนักศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาประเพณี ประจำปีการศึกษา 2561 ในประเภทกีฬา “ฟุตบอล” ระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้เชื่อมความสามัคคี ฝึกการทำงานเป็นทีม มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมะสมตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ”

ปภาภรณ์/ข่าวgal 6FrEe5j7Q6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KuDWetT29U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZAOb4MSkyk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal y6Pw7SI1Dq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sHO17Cj4eu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IH8CsmZ1vl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yyctYHgMr1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ohUquMNKLQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NXI60bKpBq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ml6V1AHfEq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8i8GuLe3Is สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c6MXlkW186 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nDQs9qSBGc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal prSNereaMr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ElLpYWo50q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ECH42CJdJt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FkVul26F7l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mKLeyZGN9s สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eIz4fGWXHA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZrIvtNWZc7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PRKwVM9EZT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal czFDdTJw1z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hn2cSnfZ2m สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZdKDaZ641g สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DQ0o275X3A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kcJkPPtPeQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal koX02bTLIV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YYBp8KiDRd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal w9SlcjpWGq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MNypOiXBba สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FlnMyqWkco สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hN6d29MLs0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal j7r9zBzsdf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oDzamVGSK1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cIv24rwpaQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ulW6K4Q3IH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3ITLdny9mL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tmO2q4Jm1q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1wq98Tv7U1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal v3So0njGq2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 762QqSGUHU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal m00ac4X5pw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hvi3tEoqGw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eDtK9mieX5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal V8AOtN7SKN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PqKb7HUVuH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MJcJPXOG0w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ioVf3yIidq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Xp4wzqrgjc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WZMIlvwPlj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี