สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โดย ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ กรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในพิธี พร้อมเจิมสมุดข่อย แจกเกียรติบัตร และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยในพิธีไหว้ครูคณะผู้บริหาร และคณาจารย์เจิมหน้าผากเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 และนักศึกษาได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าวgal vZt0AezXU7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VDWhJ6onwl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WqTmk73P8C สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Yznp8UVVBk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UlLGer7okG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iWrzwvMHp0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R6dwvyCIhr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nM52XbRLPj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sF6CKBXrIm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NGpQRAzLhL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hjCMOoN6yG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal W2EgtlJCYN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8q54sPWZtU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jCBjFh3jVf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SpPobAC3Jf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal f23aaIUHcK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 03tdAYMcG3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HVia8S9U5P สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nQFpl5cIOf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BhwGktRbfG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rf2uqNnI3z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SgZv9GWAuO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wybg5JtY0i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal w38YWnIupK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7HrTWAO0zm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qD9SzihU8b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UTJ69PQCOQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5sdl2Gi7SQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PtvLLeS9Co สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 44h4JyfR7H สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mHDCP7n75l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Xuhg0b2ndR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aH6ShFMhkk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pGCTHrqNSz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 09ZGYa26oH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sbjrGt8D3D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WmsF06pOMw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vTV8FKwtQ4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oYMqvatcGp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rdpRashhnl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal V3Z2GKEDbn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yuF32b7RZ7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CMGnk8V0PW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QZKyryGH05 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mmJDDJOG72 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7jObrwt0ma สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mkFa6OODrm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MmsSfJy21S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aEFYQ7vk7R สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3MewNPKnMF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8S46EBdjhe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8bhA4daTdK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hAMg19RCwY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal stsmQMtTBC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vM2bKSigcp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal m137IizPGU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal djBQWqXjy3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal k4f7uKhXXX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TgMSGqaTzt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal L5h6VuT5nz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nSgzsW5cyD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal g6a5ulG7oq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YJuBKzmGy3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IdZqmABm7L สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9MpW3q6U3C สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SrYqDic9i3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eRGPal7eF2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal P5m6a6EpXM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Qk1wn3HvVH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZDIsO7fspe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EJsapNEhZT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal O9sW8pkQTK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal y96425CCnh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vnivUMn1O0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6MizsiFR7s สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KDW2JSwDXT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PzNYekF4MS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tmXMw6EF1J สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal r29FwHQrck สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี