สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

รับเสด็จฯ

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทอดพระเนตรผลงานและกิจการของบริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จฯ

ปภาภรณ์/ข่าว

#CDTI #สจด #สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา #คณะบริหารธุรกิจ #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #คณะเทคโนโลยีดิจิทัล #โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ #CDV #วิชาชีพ #ปริญญาตรี #ปวช #ปวสสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี