สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เฝ้ารับเสด็จ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร ในการนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมเเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ปภาภรณ์/ข่าวgal mU5H9qgOym สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี