สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต และหมู่บ้านท่องเที่ยวภาพวาดพญานาค เพื่อแสดงอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จ.บึงกาฬ

ปภาภรณ์/ข่าวgal N8Img3rRcD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 95aPmSudLb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mwy8l4B8bj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี