สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชาสัมพันธ์สถาบัน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา แก่คณะผู้บริหารโรงเรียน โดยนายธวัช แช่อ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส จังหวัดสิงห์บุรี ปภาภรณ์/ข่าวgal EbrRK2UPaH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1pFJ95eoOL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jc7ZVh4aFS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal u1TWSDZMta สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal T6B51wKlE5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VzYwE03pmH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี