สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ประชาสัมพันธ์สถาบัน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา แก่คณะผู้บริหารโรงเรียน โดยนายธวัช แช่อ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส จังหวัดสิงห์บุรี ปภาภรณ์/ข่าวgal EbrRK2UPaH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1pFJ95eoOL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jc7ZVh4aFS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal u1TWSDZMta สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal T6B51wKlE5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VzYwE03pmH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี