สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เปิดโอกาสทางการศึกษา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.คุณหญิงุสมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพูดคุยแนะนำแนะแนวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาแก่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และคณะ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับมัธยมจังหวัดบึงกาฬในการเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรีที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าวgal i4D4tHKbjM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6NKNyy9iBM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OcCP9inyRR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6QcLbYZ3Tv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q1y3QIlegd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AYFkMdSVwt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iIHKNlK2D0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tQLp4FHC1D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี