สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

หารือความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการรองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมหารือทางวิชาการกับบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ในการเปิดโอกาสการส่งนักศึกษา นักเรียนของสถาบันเข้าฝึกงาน โดยมีคุณวีระพงษ์ ศรีภา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) กล่าวต้นรับ ณ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี