สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สรุปผลและแนวทางพัฒนา

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ : สรุปผลและแนวทางพัฒนา” เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอข้อมูลการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ฝึกทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทัศนคติ มุมมองจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษารุ่นต่อไป ณ ห้อง 4308 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)gal eW98Hbnt9i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VaqEW1kirC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Yj2JBLHnEn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KzpOQXwrTr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9DehWAOBQ9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wuKydmkUJY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iHng4B4plj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XpXndOkKfd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AOoXe3AVtJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal f4GClLepaz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6SQv7vaTNl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal v5dSXPaQof สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aea0KiwUbk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal O9TtfvCvpB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kcUHsrafGk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Lc3O5nChek สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ATgwA70Gku สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zfIeH3IM3A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lcpfFFLhaa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yld6y0yqkN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G8UL2fMXU5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gMFrlu5ZRX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ge1cqsTYbw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NLD2lackmP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6ZbyODEnSU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gdezwaYcC3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1coIDjndqR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bYCca2E31P สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal u0YI7wIFX3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fbr9GmXPD7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FU5FOESRi0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal E98zctaJOR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Dw0wqeEHR9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HMWGRu6cuB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Qeu9u5DOlb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UM8EV1VNBg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7ncKg8Cwpo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal p4csTiQvz4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nQC5ghLw8i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sdfUmVgkKT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sG4Tk1VFjm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GKV3lAwkHa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4oF5C8gTZV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VaJ8ThRAkh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NympEDHq9P สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RDTuVO8h96 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c6ygMvdKjF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ij3TkNbQIn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8nDTWRfgMZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oyVWOIs1tL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SiLmrgs44N สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Np0dtagQFG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cNIqFFfQwE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qYR9dycVlf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 99KiIXLSGz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KXmSCiTy5u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal p4DhVDmlXf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal k5LqLA5Dsn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8rjiVpGs5Z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hOmfwtMf9K สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0YWYwtkZf0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bGTTe7hCvr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JN6JjwYYeP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Mf5yGR9LvB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mqlim91Pbu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี