สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ พร้อมด้วนคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมต้อนรับ Prof. Zhuang Mingying, Honorary President Prof. Ji Shaoyou, President และ Mr.Lin Jinbo, Assistant to the Honorary President จาก Chaoshan College สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการ ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวgal LGafKE6uyF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qEWqsMtYEm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HpXDQpqjo5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GpIHTSJ3QD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NbhBl67GSc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AF5THbXyam สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lSe20KcNDg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9JK2yQ2D7n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 13klmFpH7p สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Nl5DL37UWe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ahj263RZoN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cZDSEUUff6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QOe8qAeyg6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal koP5qoWt13 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZFaHn4A67q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mkWcpmAlPB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0ataqePwJn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c5gq7gak4N สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1D1u919YTX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal E2rOKPTkW0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yFSO505gk9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jyG8w9NT3M สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0POXtFmTZK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mawPlW4atN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7qGEg1Blb5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YFsw0FOROf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dGjik4lsZi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pFqENQe2ov สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K9u4uQJUyR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี