สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 โดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมจัดเตรียมฐานกิจกรรมเพื่อให้น้องๆ ได้ร่วมสนุก เช่น กิจกรรมการแต่งหน้าคัพเค้ก เกมส์โยนหวง ช้อนไข่ปลา การแสดงดนตรี และกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล ปภาภรณ์/ข่าวgal Ey8LJLYhrP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal maRk8LVXIM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal caK4XyU1P3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YuIncEVGwr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pZMwZKGAN2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal W2nJzntfXg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2U7ZYaA2mT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal s5SUDQ3fgh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iqgvEjGriT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ho3ejWPywS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tZde3bMYcB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lqbpEvmu4S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2yvDH2q5Do สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2kryY9Bpee สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XU24zFQJD5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal t3sKemAMKF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6ZXYTBPWQ5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TbZ1XJNV0f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ek8G5m2F8M สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NagaTPyn5v สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี