สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI ปันน้ำใจเพื่อน้อง

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรม CDTI ปันน้ำใจเพื่อน้อง ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านชะม่วง จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านชะม่วง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 10 -12 มกราคม 2562 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตสำนึกการมีจิตสาธารณะ กระชับความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ พร้อมพัฒนาทักษะด้านการวางแผน การจัดการ และการลงมือปฏิบัติงาน ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EMT1PHu9f9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VwDnwMiMiY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OOdieqzAD8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G6NYiUvVAB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cpJylvkHF4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nL7hNWZh5e สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ooQ0kpBw0F สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9fJckM39bF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ji23vmQzw2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal T5khtc7k6S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZOic6wDG6g สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal U4UvbqI7hr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 27qq0UYI0t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal O8lVMMl9Kg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZpCWyAbB4m สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nOvdq51Ipa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4VefpnGZrI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZEUe4IYrRJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal g9JjYFIjUO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iWtpdhmcyr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DNo3eoYc6Y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 157DqqnYUt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5n3PVolf50 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal X54O5odHVe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oc2emYz3wD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gCg0y9iqsr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fgn2NskyEW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pJRDZg1Fgs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rg4v5aUjRQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iMbbuEWP9M สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XjSln6JmjQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NVHP93OJ7l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7tsZ8UgwGF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal k3kdoIj84C สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qaTj7cblwJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lddfSD158E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lwMwPJAgSE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal j6w3CNjvU9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal f5zrrCtvgM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BsA7wdVQIQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal szzDK3iGTr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 94vIwWl0sB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ueSHtKluQu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tdKwhgT7Pp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kfRFsgnMpr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SgPCAOhj8c สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lZW8Yf3taE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal V4eqNKm9KO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jnat9qA32V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zwcl324DiW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MUblyVpRCi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pf342QPpCp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี