สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมงานบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดยโรงเรียนพระดาบส เพื่อให้ศิษย์โรงเรียนพระดาบรุ่นปัจจุบัน และศิษย์เก่าได้แสดงความรำลึกถึงบุญคุณครู ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารจาคานุสรณ์ มูลนิธิพระดาบส ปภาภรณ์/ข่าวgal dT4tTDDc36 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Xh5SvaAuCs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี