สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สวัสดีปีใหม่สถานประกอบการ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้ามอบของขวัญแก่สถานประกอบการพันธมิตร เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2562 โดยสถานประกอบการแต่ละแห่งเป็นองค์กรที่ให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการแก่สถาบันมายาวนาน ทั้งการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน ปภาภรณ์/ข่าวgal Kr9rZaWgss สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fki58A0gIa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0qgs882q0S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qYjWmHMMmk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FKtPwGAKZV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9Vc83Hgqik สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2mAjOIrQ8r สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ukD7njjm4J สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal u08DLWQd1u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yF9KOcs4DK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal snV2GKK7BS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vSafp2Y7QX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JzudUPdo1U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QdJIOJg0Wg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gtap7VlY8m สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Yz9McLejkz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ye5mCtXU2t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vVlFaLI8Sy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fZC2FcZKpt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal s6NGzW4duK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pKuIabohEQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6JjpGF7tst สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal r2ull0tbHz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี