สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับนายอติ พงศ์พาชำนาญเวช และนางสาว พรชนก วานิช นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับการประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ในเครื่องพาเลทอินไลน์ยูวีเคียว” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์กนกวรรณ เรืองศิริ และอีกหนึ่งผลงานของนายกรัณย์กฤษณ์ ร่มโพธิ์โชติกา และนายวงศกร จันทร์อำรุง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ระบบยืม-คืนเครื่องมือห้องปฏิบัติการสำหรับสถาบันการศึกษาผ่านระบบออนไลน์” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์สายัณห์ ฉายวาส ในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดผลงาน งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับการประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ในเครื่องพาเลทอินไลน์ยูวีเคียว” ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน และผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ระบบยืม-คืนเครื่องมือห้องปฏิบัติการสำหรับสถาบันการศึกษาผ่านระบบออนไลน์” ได้รับรางวัลระดับเหรียญบรอนซ์ ณ Event Hall ๑๐๒ – ๑๐๔ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ปภาภรณ์/ข่าวgal 4yPYt3Tn4y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dusPVB3SSh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wbgm9Kp38u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lWEnbB5621 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UAz7C9Z66I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fXsP54Y5a5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี