สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับนายอติ พงศ์พาชำนาญเวช และนางสาว พรชนก วานิช นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับการประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ในเครื่องพาเลทอินไลน์ยูวีเคียว” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์กนกวรรณ เรืองศิริ และอีกหนึ่งผลงานของนายกรัณย์กฤษณ์ ร่มโพธิ์โชติกา และนายวงศกร จันทร์อำรุง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ระบบยืม-คืนเครื่องมือห้องปฏิบัติการสำหรับสถาบันการศึกษาผ่านระบบออนไลน์” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์สายัณห์ ฉายวาส ในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดผลงาน งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับการประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ในเครื่องพาเลทอินไลน์ยูวีเคียว” ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน และผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ระบบยืม-คืนเครื่องมือห้องปฏิบัติการสำหรับสถาบันการศึกษาผ่านระบบออนไลน์” ได้รับรางวัลระดับเหรียญบรอนซ์ ณ Event Hall ๑๐๒ – ๑๐๔ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ปภาภรณ์/ข่าวgal 4yPYt3Tn4y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dusPVB3SSh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wbgm9Kp38u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lWEnbB5621 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UAz7C9Z66I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fXsP54Y5a5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี