สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา กอเจริญ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 จากผลงานเรื่อง แพลตฟอร์มพัฒนาระบบสื่อสารผ่านแสงที่มองเห็นแบบโอเพ่นซอร์ส สาธิตผ่านระบบพิพิธภัณธ์อัจฉริยะgal p7tXoEM3Cu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี